ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน
  ชื่อโครงการ : ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี
  วันที่ปลูก : 2017-01-01
  วันที่สำรวจ : 2019-07-03
  สถานที่ปลูก : หมู่ 2 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล บ้านกลาง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หูกระจง 39 1.1307 0.00
แคนา 27 5.6351 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 18 0.6946 0.00
สะเดา 17 0.7675 0.00
พิกุล 9 0.0774 0.00
ราชพฤกษ์ 8 0.2816 0.00
ตะโก 7 0.3969 0.00
จามจุรี 6 0.0724 0.00
อินทนิลบก 6 0.0917 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 4 0.0903 0.00
มะขามป้อม 3 0.4259 0.00
ข่อย 2 4.0985 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
46 ไร่ 0 งาน 51 ตารางวา (73,804 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
13.76
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th