ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ชุมชนสวนมะม่วง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพนมสารคาม
  ชื่อโครงการ : ชุมชนสวนมะม่วง
  วันที่ปลูก : 2020-07-03
  วันที่สำรวจ : 2020-07-03
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล พนมสารคาม อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล พนมสารคาม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะม่วง 6 0.3745 0.00
ยูคาลิปตัส 5 1.8144 0.00
ขนุน 4 0.3374 0.00
มะพร้าว 3 0.4724 0.00
ตาล,ตาลโตนด 3 0.3147 0.00
พญาสัตบรรณ 3 0.9049 0.00
กระถินเทพา 2 0.2398 0.00
ปาล์มฟอกเทล 2 0.3097 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.0944 0.00
สะแกนา 1 0.4575 0.00
กระถินณรงค์ 1 0.2279 0.00
กระท้อน 1 0.2049 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 0.0492 0.00
ตะเคียนทอง 1 0.0632 0.00
มะกอกน้ำ 1 0.1450 0.00
ตะแบก 1 0.2988 0.00
สะเดา 1 0.0816 0.00
ตะโก 1 0.0287 0.00
ตะเคียนชันตาแมว 1 0.0000 0.00
หูกระจง 1 0.2688 0.00
กระถิน 1 0.0621 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา (9,632 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
6.75
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th