ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะกาญจนาภิเษก
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะกาญจนาภิเษก
  วันที่ปลูก : 1995-10-29
  วันที่สำรวจ : 2020-07-06
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ชัยภูมิ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สน 4 2.0947 0.00
ปีบ 3 0.8845 0.00
มะขาม 3 0.6307 0.00
ราชพฤกษ์ 3 0.4706 0.00
เสี้ยว 1 0.1264 0.00
หูกวาง 1 0.2610 0.00
มะม่วง 1 1.2430 0.00
มะขามเทศ 1 2.2889 0.00
จามจุรี 1 8.4851 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 5.1156 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 0 งาน 74 ตารางวา (8,295 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
21.60
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th