ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงเรียนเทศบาล 3
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนเทศบาล 3
  วันที่ปลูก : 2019-08-17
  วันที่สำรวจ : 2019-08-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พนัสนิคม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ไทร 6 0.7737 0.00
หูกระจง 6 0.7667 0.00
โพธิ์ 3 11.0485 0.00
อโศกอินเดีย 3 2.1507 0.00
ปีบ 1 0.3331 0.00
มะขามเทศ 1 0.0643 0.00
หว้า 1 0.5585 0.00
ประดู่ป่า 1 2.5372 0.00
ประดู่บ้าน 1 0.3413 0.00
พิกุล 1 2.5372 0.00
ปาล์มขวด 1 0.0652 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.1803 0.00
หูกวาง 1 1.4362 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา (2,400 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
22.79
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th