ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิและศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
  ชื่อโครงการ : อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิและศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ
  วันที่ปลูก : 1990-02-18
  วันที่สำรวจ : 2020-07-06
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ชัยภูมิ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พญาสัตบรรณ 15 3.3644 0.00
แคนา 11 11.6287 0.00
ขี้เหล็ก 9 2.7452 0.00
ข่อย 9 1.6862 0.00
พิกุล 2 0.1188 0.00
มะขาม 1 1.1194 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา (5,304 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
20.66
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th