ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองชัยภูมิ และสำนักงานงานสวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองชัยภูมิ และสำนักงานงานสวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ
  วันที่ปลูก : 1990-05-28
  วันที่สำรวจ : 2020-07-06
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ชัยภูมิ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ไทร 100 236.1570 0.00
อโศกอินเดีย 97 11.2071 0.00
ลีลาวดี 13 2.0888 0.00
แปรงล้างขวด 5 0.4690 0.00
อินทนิล 4 2.0340 0.00
ราชพฤกษ์ 2 0.8812 0.00
มะขาม 1 0.2315 0.00
ปีบ 1 1.4693 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
12 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา (20,501 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
254.54
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th