ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองพาน
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพนมสารคาม
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองพาน
  วันที่ปลูก : 2018-02-07
  วันที่สำรวจ : 2020-07-06
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล พนมสารคาม อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล พนมสารคาม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะพร้าว 26 2.4290 0.00
พญาสัตบรรณ 7 2.0675 0.00
ลีลาวดี 7 0.5966 0.00
พะยูง 7 0.1785 0.00
หูกระจง 6 7.0907 0.00
ปาล์มฟอกเทล 6 0.5636 0.00
หมาก,หมากเหลือง 5 0.7477 0.00
พิกุล 5 0.6233 0.00
รวงผึ้ง 5 0.0421 0.00
แคแสด 4 0.5269 0.00
นนทรี 4 0.7201 0.00
ตะแบก 3 0.1377 0.00
มะค่า 2 1.8727 0.00
ปาล์มหางกระรอก 2 0.1791 0.00
ไทรยอดทอง 2 0.0687 0.00
ตะโก 2 0.0216 0.00
สนฉัตร 2 0.0418 0.00
มะกอกน้ำ 2 0.6147 0.00
กระถินณรงค์ 1 6.4345 0.00
กระบก 1 0.2358 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.7525 0.00
กระถิน 1 0.0422 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.0288 0.00
สะเดา 1 1.6744 0.00
ชะมวง 1 0.0085 0.00
ขนุน 1 0.0502 0.00
มะกอกป่า 1 0.0967 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
24 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา (39,952 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
27.85
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th