ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนเอกชน
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพนมสารคาม
  ชื่อโครงการ : สวนเอกชน
  วันที่ปลูก : 2016-10-18
  วันที่สำรวจ : 2020-07-06
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล พนมสารคาม อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล พนมสารคาม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยูคาลิปตัส 12 8.6473 0.00
กระถินณรงค์ 6 1.0479 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 4 0.2746 0.00
สะเดาเทียม 2 0.3349 0.00
ตะลิงปลิง 2 0.0401 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.2536 0.00
กระท้อน 1 0.1429 0.00
ไทรใหญ่ 1 0.5586 0.00
มะกอกป่า 1 0.3130 0.00
มะกอกน้ำ 1 0.1310 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา (12,000 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
11.74
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th