ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนบรรณาการ ฝั่งโรงพยาบาลชัยภูมิ
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
  ชื่อโครงการ : ถนนบรรณาการ ฝั่งโรงพยาบาลชัยภูมิ
  วันที่ปลูก : 2005-08-07
  วันที่สำรวจ : 2020-07-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ชัยภูมิ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 6 2.6136 0.00
ขี้เหล็ก 4 1.7754 0.00
มะขาม 2 1.6009 0.00
หูกวาง 1 0.0040 0.00
พะยูง 1 0.2449 0.00
สะเดา 1 0.6261 0.00
หว้า 1 0.3541 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.8133 0.00
ข่อย 1 0.0362 0.00
มะฮอกกานี 1 0.2889 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 0 งาน 45 ตารางวา (8,178 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
8.36
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th