ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนบรรณาการ ฝั่งศาลากลางจังหวัด
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
  ชื่อโครงการ : ถนนบรรณาการ ฝั่งศาลากลางจังหวัด
  วันที่ปลูก : 2005-08-07
  วันที่สำรวจ : 2020-07-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ชัยภูมิ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 5 3.7837 0.00
นนทรี 4 20.8170 0.00
มะขาม 3 5.3925 0.00
หูกวาง 1 2.0701 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.5720 0.00
ชงโค 1 0.3192 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา (7,934 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
32.95
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th