ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า
  วันที่ปลูก : 1990-10-23
  วันที่สำรวจ : 2020-07-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
  เขตการปกครองท้องถิ่น :
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ขี้เหล็ก 13 4.7389 0.00
ประดู่ 6 2.1735 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 5 2.4677 0.00
จามจุรี 2 2.0978 0.00
พญาสัตบรรณ 2 1.0880 0.00
หูกวาง 1 0.3388 0.00
โพธิ์ 1 1.5462 0.00
สนประดิพัทธ์ 1 0.6346 0.00
มะขาม 1 0.9909 0.00
สะเดา 1 0.1935 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
170 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา (273,127 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
16.27
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th