ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงเรียนวัดท่าเกวียน
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพนมสารคาม
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนวัดท่าเกวียน
  วันที่ปลูก : 2018-09-05
  วันที่สำรวจ : 2020-07-09
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล พนมสารคาม อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล พนมสารคาม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มฟอกเทล 9 1.7828 0.00
กระบก 5 0.8714 0.00
ประดู่ป่า 5 1.0862 0.00
กระถินณรงค์ 4 0.5393 0.00
ไทรใหญ่ 2 1.4457 0.00
มะม่วง 1 0.6298 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
15 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา (24,600 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
6.36
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th