ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สนามกอล์ฟ
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพนมสารคาม
  ชื่อโครงการ : สนามกอล์ฟ
  วันที่ปลูก : 2019-03-04
  วันที่สำรวจ : 2020-07-09
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล พนมสารคาม อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล พนมสารคาม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยูคาลิปตัส 5 0.9761 0.00
กระถินเทพา 2 1.2335 0.00
กระถินณรงค์ 2 0.4503 0.00
กระท้อน 1 0.0483 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
17 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา (28,650 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
2.71
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th