ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนป่าข้างทาง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพนมสารคาม
  ชื่อโครงการ : สวนป่าข้างทาง
  วันที่ปลูก : 2020-07-09
  วันที่สำรวจ : 2020-07-09
  สถานที่ปลูก : หมู่ 2 ตำบล พนมสารคาม อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล พนมสารคาม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สัก 5 0.8524 426,100.00
สะแกนา 3 0.1480 0.00
พญาสัตบรรณ 3 0.8427 0.00
ประดู่ป่า 2 0.4819 0.00
กระถินณรงค์ 1 0.0697 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
30 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา (48,607 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
2.39
มูลค่าไม้เศรษกิจ
426,100.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th