ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ บริเวณข้างทาง ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ฝั่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
  ชื่อโครงการ : บริเวณข้างทาง ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ฝั่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  วันที่ปลูก : 2018-01-01
  วันที่สำรวจ : 2018-01-01
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
  เขตการปกครองท้องถิ่น :
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 96 3.0990 0.00
เหลืองปรีดียาธร 51 3.0450 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
14 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา (23,414 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
6.14
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th