ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดท่าเกวียน
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพนมสารคาม
  ชื่อโครงการ : วัดท่าเกวียน
  วันที่ปลูก : 2018-09-03
  วันที่สำรวจ : 2020-07-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล พนมสารคาม อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล พนมสารคาม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะเคียนทอง 10 2.2402 0.00
ทองอุไร 6 0.8961 0.00
สนฉัตร 3 0.0477 0.00
หูกวาง 2 0.6301 0.00
พญาสัตบรรณ 2 0.3283 0.00
พิกุล 1 0.0422 0.00
โพศรีมหาโพธิ 1 0.6439 0.00
หูกระจง 1 0.2638 0.00
โพธิ์ 1 0.4642 0.00
ไทร 1 0.1310 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
8 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา (13,500 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
5.69
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th