ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนเฉลิมพระเกียรติ
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเขาชัยสน
  ชื่อโครงการ : สวนเฉลิมพระเกียรติ
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2000-06-23
  วันที่สำรวจ : 2020-07-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล เขาชัยสน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มเยอรมัน,หมากคอนวล 11 0.6274 0.00
กล้วยพัด 4 0.2030 0.00
หมาก,หมากเหลือง 3 0.2455 0.00
ไทรยอดทอง 3 0.4967 0.00
ลีลาวดี 2 0.0209 0.00
หมากนวล 2 0.0899 0.00
หูกระจง 1 0.1172 0.00
โกสน 1 0.0026 0.00
กระท้อน 1 0.1060 0.00
หมากแดง 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา (6,241 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1.91
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th