ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ตลาดน้ำเขาชัยสน
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเขาชัยสน
  ชื่อโครงการ : ตลาดน้ำเขาชัยสน
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2009-09-06
  วันที่สำรวจ : 2020-07-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล เขาชัยสน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะพร้าว 6 0.5166 0.00
กระโดน 4 0.7700 0.00
ปาล์มเยอรมัน,หมากคอนวล 3 0.1232 0.00
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก 3 0.4877 0.00
สัก 3 0.0074 0.00
ไทรยอดทอง 3 0.4553 0.00
โกสน 1 0.0000 0.00
ข่อย 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 0 งาน 51 ตารางวา (3,403 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
2.36
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th