ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ริมถนนสายราษฏรอุทิศ
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเขาชัยสน
  ชื่อโครงการ : ริมถนนสายราษฏรอุทิศ
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2001-02-03
  วันที่สำรวจ : 2020-07-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ 10 ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล เขาชัยสน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
โมก 6 0.0024 0.00
ข่อย 4 0.0000 0.00
ไทรยอดทอง 3 11.5207 0.00
สน 2 0.0023 0.00
พุด 2 0.0000 0.00
อากาเว่ 2 0.0000 0.00
เทียนทอง 2 0.0000 0.00
พุดดง 1 0.0000 0.00
สนสามใบ 1 0.0023 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา (1,072 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
11.53
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th