ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. ขส.
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเขาชัยสน
  ชื่อโครงการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. ขส.
  วันที่ปลูก : 2002-03-25
  วันที่สำรวจ : 2020-07-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล เขาชัยสน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มหางกระรอก 6 0.2491 0.00
ข่อย 5 0.0000 0.00
เฟื่องฟ้า 5 0.0000 0.00
ไทรยอดทอง 3 18.0766 0.00
หมาก,หมากเหลือง 3 0.1464 0.00
สนแผง 2 0.0931 0.00
ปาล์มน้ำมัน 1 0.0589 0.00
สะเดาเทียม 1 0.0255 0.00
มะเฟือง 1 0.0000 0.00
หญ้าดอกขาว 1 0.0007 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา (1,072 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
18.65
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th