ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพนมสารคาม
  ชื่อโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม
  วันที่ปลูก : 2017-09-12
  วันที่สำรวจ : 2020-07-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล พนมสารคาม อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล พนมสารคาม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มฟอกเทล 18 2.5931 0.00
พะยูง 7 0.4072 0.00
พญาสัตบรรณ 5 2.8444 0.00
มะค่า 5 0.1227 0.00
หูกระจง 4 1.6666 0.00
กระถินณรงค์ 4 0.9921 0.00
แคแสด 2 0.0398 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา (4,725 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
8.67
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th