ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ หลังธนาคารออมสิน
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพนมสารคาม
  ชื่อโครงการ : หลังธนาคารออมสิน
  วันที่ปลูก : 2017-11-21
  วันที่สำรวจ : 2020-07-11
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล พนมสารคาม อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล พนมสารคาม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กระถินณรงค์ 5 0.8549 0.00
มะกอกน้ำ 2 0.1392 0.00
กระบก 1 0.1917 0.00
กระถินเทพา 1 0.0814 0.00
จามจุรี 1 0.2279 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา (8,500 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1.50
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th