ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำรวจพื้นที่ป่าบริเวณศาลากลางเก่าและหอพระเก้าเกจิ
  หน่วยงาน : ทสจ.ระนอง
  ชื่อโครงการ : สำรวจพื้นที่ป่าบริเวณศาลากลางเก่าและหอพระเก้าเกจิ
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2020-12-22
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ระนอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 75 113.5374 0.00
ตะเคียนทอง 73 27.2281 0.00
ตะแบก 30 175.2643 0.00
ศรีตรัง 29 57.3810 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 19 42.0277 0.00
สนประดิพัทธ์ 18 201.4569 0.00
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ 15 6.9998 0.00
ไทร 10 132.9725 0.00
อินทนิล 5 12.7545 0.00
ยอป่า 5 2.0850 0.00
ลีลาวดี 4 3.0394 0.00
ราชพฤกษ์ 4 5.2182 0.00
มะพร้าว 3 12.3202 0.00
มะเดื่อฉิ่ง 3 6.1578 0.00
จวง,เทพทาโร 3 7.5175 0.00
หมากนวล 3 1.3970 0.00
เฟื่องฟ้า 3 62.1705 0.00
เพกา 3 3.1086 0.00
มะเดื่อปล้อง 3 0.2026 0.00
มะขาม 2 38.2099 0.00
มะเม่าขน 2 3.1949 0.00
มะกล่ำต้น 2 16.5580 0.00
ก่อตาหมูหลวง 1 0.1161 0.00
จามจุรี 1 0.1577 0.00
ขนุน 1 1.9276 0.00
มะหาด 1 4.1429 0.00
หว้าหิน 1 0.0841 0.00
สาละ 1 3.1065 0.00
พญาสัตบรรณ 1 7.5200 0.00
จำปา 1 0.6865 0.00
กระถิน 1 0.9653 0.00
อินทผาลัม 1 13.2106 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
14 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา (23,314 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
962.72
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th