ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โป่งสุทธิ
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลโนนสัง
  ชื่อโครงการ : โป่งสุทธิ
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-01-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่ 11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัว ตำบล โนนสัง อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล โนนสัง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พะยูง 100 30,463.4000 0.00
ไผ่ 51 16.0726 0.00
มะละกอ 50 8.8102 0.00
ยางนา 50 23,911.3500 0.00
ขี้เหล็ก 50 63.9540 0.00
สัก 50 266.9780 0.00
ประดู่ป่า 50 407.4790 0.00
ประดู่บ้าน 50 145.1275 0.00
ชะอม 20 3.5241 0.00
มะค่าโมง 20 58.0510 0.00
ทองอุไร 20 3.5241 0.00
ฝรั่ง 20 3.5241 0.00
มะม่วง 15 31.0428 0.00
มะนาว 10 0.7765 0.00
มะยม 10 1.7620 0.00
ผักหวานป่า 10 0.7765 0.00
ผักหวานบ้าน 10 0.7765 0.00
มะค่าแต้ 10 29.0255 0.00
พฤกษ์ 10 20.0795 0.00
ติ้วขาว 10 7.1515 0.00
แก้วมังกร 10 1.7620 0.00
พุทรา 10 1.7620 0.00
มะพร้าว 5 14.5128 0.00
ย่านาง 5 0.0000 0.00
จามจุรี 5 441.1860 0.00
สะเดา 5 19.8175 0.00
มะสัง 5 2.4737 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
14 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา (22,676 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
55,924.70
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th