ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-02-15
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปีบ 8 13.3701 0.00
ประดู่ 6 8.4968 0.00
หมาก,หมากเหลือง 5 3.0496 0.00
มะม่วง 5 23.4668 0.00
หูกวาง 4 16.9309 0.00
ทองอุไร 4 0.0000 0.00
ลีลาวดี 2 4.3484 0.00
ปาล์มฟอกเทล 2 6.9790 0.00
ข่อย 1 4.5565 0.00
สัก 1 0.1324 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.8407 0.00
เกด 1 3.6826 0.00
จามจุรี 1 22.8357 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา (2,856 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
108.69
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th