ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน สภากาชาดอำเภอหัวหินและกองการประปา เทศบาลเมืองหัวหิน
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน สภากาชาดอำเภอหัวหินและกองการประปา เทศบาลเมืองหัวหิน
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-02-15
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หมาก,หมากเหลือง 16 3.6961 0.00
มะม่วง 10 25.0894 0.00
สัก 8 18.6746 0.00
อื่นๆ 8 11.1931 0.00
มะพร้าว 8 6.5405 0.00
ราชพฤกษ์ 5 5.5085 0.00
ลีลาวดี 4 0.6323 0.00
เสลา 2 3.0380 0.00
ปีบ 2 0.1161 0.00
ประดู่ 2 0.8771 0.00
มะยม 2 0.8223 0.00
พฤกษ์ 1 0.1932 0.00
ดู่ 1 1.7689 0.00
ชมพู่น้ำดอกไม้ 1 0.1310 0.00
แสงจันทร์ 1 0.3701 0.00
จำปี 1 0.0348 0.00
ขนุน 1 0.2452 0.00
ชมพู่มะเหมี่ยว 1 0.5965 0.00
สาเก 1 8.8847 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 0 งาน 49 ตารางวา (4,996 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
88.41
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th