ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ เขาหินเหล็กไฟ (บริเวณลานจอดรถ ลานออกกำลังกายและลานหน้าพระบรมรูป ร.7)
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : เขาหินเหล็กไฟ (บริเวณลานจอดรถ ลานออกกำลังกายและลานหน้าพระบรมรูป ร.7)
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-02-15
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พันซาด 153 56.6483 0.00
อื่นๆ 126 39.5452 0.00
ลีลาวดี 81 2.1402 0.00
หางนกยูงไทย 14 2.1395 0.00
อินทนิล 14 2.3264 0.00
ตะโก 13 1.1055 0.00
ไผ่ 12 11.6195 0.00
ประดู่ 10 3.3160 0.00
มะกอกป่า 8 1.5449 0.00
มะขามป้อม 6 12.8408 0.00
ยูคาลิปตัส 6 1.5187 0.00
งิ้ว 5 2.4580 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 4 1.1365 0.00
สะเดา 4 0.7315 0.00
ลำดวน 3 0.3228 0.00
ดอกแก้ว 3 1.3415 0.00
กาหลง 3 0.8676 0.00
นนทรี 3 0.1635 0.00
ปีบ 3 0.1106 0.00
พฤกษ์ 2 3.3077 0.00
สะแกนา 2 0.1999 0.00
จันทร์ผา 2 0.0415 0.00
ตีนนก 2 0.9760 0.00
จามจุรี 1 1.6312 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 1 0.1414 0.00
แสมสาร 1 0.0557 0.00
อินทนิลบก 1 0.1274 0.00
พุทรา 1 0.1822 0.00
หมาก,หมากเหลือง 1 0.1552 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.0429 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.0829 0.00
สาละ 1 1.0431 0.00
แสงจันทร์ 1 1.0431 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
15 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา (24,850 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
150.91
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th