ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนหลวงราชินี 19 ไร่
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : สวนหลวงราชินี 19 ไร่
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-02-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะฮอกกานี 32 12.3973 0.00
ลีลาวดี 24 7.5146 0.00
ราชพฤกษ์ 19 17.8086 0.00
ประดู่ 19 4.8633 0.00
สะเดา 15 35.3530 0.00
มะพร้าว 14 18.1990 0.00
ไทร 11 21.9225 0.00
ตะแบก 10 7.1496 0.00
อื่นๆ 10 3.7498 0.00
หมาก,หมากเหลือง 10 0.9886 0.00
ปีบ 6 7.4465 0.00
พญาสัตบรรณ 3 2.2873 0.00
ปาล์มขวด 2 12.7833 0.00
มะรุม 1 2.5248 0.00
มะม่วง 1 0.0163 0.00
หูกวาง 1 0.9822 0.00
มะขามเทศ 1 18.4934 0.00
โพทะเล 1 0.9486 0.00
โพธิ์ 1 7.3471 0.00
อินทนิล 1 0.2841 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา (5,816 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
183.06
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th