ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-02-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สน 89 257.8025 0.00
นนทรี 27 95.9298 0.00
กระถินณรงค์ 15 10.1064 0.00
ขี้เหล็ก 3 1.2097 0.00
ยูคาลิปตัส 3 8.0723 0.00
สะเดา 3 5.9524 0.00
ปีบ 2 0.5558 0.00
สะแกนา 2 1.7825 0.00
ราชพฤกษ์ 2 1.0162 0.00
ประดู่ 1 0.7893 0.00
มันปู 1 0.5566 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
67 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา (107,399 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
383.77
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th