ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสนประดิพัทธ์ (พื้นที่ทหาร: พื้นที่สำหรับการพักผ่อนของประชาชนทั่วไป)
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : สวนสนประดิพัทธ์ (พื้นที่ทหาร: พื้นที่สำหรับการพักผ่อนของประชาชนทั่วไป)
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-02-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สนประดิพัทธ์ 341 489.1484 0.00
กล้วยพัด 1 0.1621 0.00
สนแผง 1 0.3856 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
353 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา (565,001 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
489.70
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th