ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ทางเท้าด้านพระราชวังไกลกังวล
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : ทางเท้าด้านพระราชวังไกลกังวล
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-02-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
เหลืองปรีดียาธร 52 32.3960 0.00
ตะแบก 2 1.2966 0.00
ปีบ 1 0.5924 0.00
กาฬพฤกษ์ 1 0.4642 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 2.7993 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา (855 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
37.55
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th