ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-02-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หมาก,หมากเหลือง 398 41.7363 0.00
ปาล์มหางกระรอก 154 16.1545 0.00
ตาลฟ้า 66 9.2824 0.00
ลีลาวดี 24 2.6678 0.00
กระดุมไม้ใบเงิน 13 1.9948 0.00
อื่นๆ 10 1.1070 0.00
แสงจันทร์ 9 1.6088 0.00
ราชพฤกษ์ 8 0.7149 0.00
อินทผาลัม 3 0.3046 0.00
ลาน 2 0.2256 0.00
ปาล์มเป็ตติโค้ท 2 0.2256 0.00
กระซิก 1 0.0868 0.00
ปาล์มสามทาง 1 0.1016 0.00
ปาล์มจีน 1 0.1128 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
39 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา (63,153 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
76.32
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th