ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สนามกีฬาสมอโพรง
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : สนามกีฬาสมอโพรง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-02-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
จามจุรี 10 78.6645 0.00
มะยม 8 1.6177 0.00
สะเดา 5 3.8568 0.00
อื่นๆ 5 4.1013 0.00
เหลืองปรีดียาธร 3 1.6745 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 1.6158 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.3951 0.00
มะขามเทศ 1 0.1830 0.00
เสลา 1 0.2452 0.00
มันปู 1 0.1961 0.00
ข่อย 1 0.0543 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา (7,862 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
92.60
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th