ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สนามกีฬาเทศบาลเมืองหัวหิน (เขาตะเกียบ)
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : สนามกีฬาเทศบาลเมืองหัวหิน (เขาตะเกียบ)
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-02-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กระถิน 3 0.0607 0.00
สน 2 6.2274 0.00
นนทรี 1 11.1634 0.00
มะยม 1 0.3480 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา (7,293 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
17.80
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th