ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะ นาวีภิรมย์
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะ นาวีภิรมย์
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-02-28
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ลีลาวดี 32 2.3054 0.00
หมาก,หมากเหลือง 24 1.8308 0.00
มะพร้าว 16 4.5279 0.00
อื่นๆ 10 14.1954 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 8 6.6911 0.00
ปีบ 3 1.3439 0.00
ราชพฤกษ์ 3 0.9837 0.00
มะขาม 3 5.9200 0.00
สะเดา 2 0.5377 0.00
อินทนิล 2 1.0628 0.00
หูกวาง 1 0.0164 0.00
มะยม 1 0.0181 0.00
แคแสด 1 0.1172 0.00
หูกระจง 1 0.1570 0.00
ดู่ 1 0.3088 0.00
ประดู่ 1 0.0255 0.00
เหลืองปรีดียาธร 1 0.0829 0.00
ปาล์มยะวา 1 0.1753 0.00
หยีน้ำ 1 0.0335 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา (7,798 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
40.33
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th