ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ เส้นทางวิ่งออกกำลังกายแพไม้
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : เส้นทางวิ่งออกกำลังกายแพไม้
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-03-01
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 40 4.4494 0.00
ทองอุไร 14 0.8466 0.00
มะขามเทศ 2 0.1076 0.00
ลีลาวดี 2 0.0038 0.00
ตะแบก 1 0.0128 0.00
ตะขบ 1 0.0076 0.00
อื่นๆ 1 0.0646 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา (4,198 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
5.49
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th