ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ทางวิ่ง-ปั่นจักรยานจากหน้าโรงพยาบลสัตว์หัวหินไปถึงสวนสนประดิพัทธ์
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : ทางวิ่ง-ปั่นจักรยานจากหน้าโรงพยาบลสัตว์หัวหินไปถึงสวนสนประดิพัทธ์
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-03-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สนประดิพัทธ์ 422 12.1539 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 391 3.4240 0.00
สะเดา 1 1.8970 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
16 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา (26,445 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
17.47
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th