ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ทางวิ่ง-ปั่นจักรยานจากสวนสนประดิพัทธ์ถึงเขาเต่า
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : ทางวิ่ง-ปั่นจักรยานจากสวนสนประดิพัทธ์ถึงเขาเต่า
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-03-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ขี้เหล็ก 28 28.0378 0.00
อื่นๆ 14 25.3086 0.00
ตะแบก 5 3.2285 0.00
มะขามเทศ 4 21.6922 0.00
สะเดา 3 1.2822 0.00
ข่อย 2 5.8781 0.00
จามจุรี 2 8.6326 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.1141 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
13 ไร่ 0 งาน 85 ตารางวา (21,139 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
94.17
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th