ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ เส้นทางวิ่ง-ปั่นจักรยาน จากแยกเขาเต่าถึงวังก์พงศ์
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : เส้นทางวิ่ง-ปั่นจักรยาน จากแยกเขาเต่าถึงวังก์พงศ์
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-03-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สะเดา 45 28.8762 0.00
ตะแบก 27 3.8863 0.00
นนทรี 25 25.5155 0.00
ราชพฤกษ์ 24 4.8117 0.00
อื่นๆ 22 15.5050 0.00
สะแกนา 14 3.2652 0.00
มะขามเทศ 12 10.3482 0.00
ขี้เหล็ก 12 1.7592 0.00
มะขาม 7 7.8044 0.00
อินทนิล 6 2.9827 0.00
ปีบ 6 0.8901 0.00
หมาก,หมากเหลือง 4 0.2156 0.00
กระถินเทพา 3 9.5731 0.00
ลีลาวดี 3 0.0151 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 1.2271 0.00
หูกวาง 2 0.6405 0.00
จามจุรี 2 6.5549 0.00
งิ้ว 2 1.1881 0.00
ประดู่ 2 0.2778 0.00
พุทรา 2 1.0281 0.00
มะรุม 2 0.9835 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
20 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา (33,254 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
127.35
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th