ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ทางเท้าริมถนนเพชรเกษม ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงเทศบาลเมืองหัวหินถึงทางยกระดับ (ฝั่งขาขึ้น)
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : ทางเท้าริมถนนเพชรเกษม ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงเทศบาลเมืองหัวหินถึงทางยกระดับ (ฝั่งขาขึ้น)
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-03-22
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
เหลืองปรีดียาธร 98 6.7060 0.00
ประดู่ 33 2.0795 0.00
หมาก,หมากเหลือง 1 0.0663 0.00
กระเจียน 1 0.0511 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา (4,307 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
8.90
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th