ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ทางเท้าริมถนนเพชรเกษม ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงเทศบาลเมืองหัวหินถึงทางยกระดับ (ฝั่งขาลง)
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : ทางเท้าริมถนนเพชรเกษม ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงเทศบาลเมืองหัวหินถึงทางยกระดับ (ฝั่งขาลง)
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-03-22
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
เหลืองปรีดียาธร 137 13.0396 0.00
อินทนิล 34 3.0329 0.00
ลีลาวดี 10 0.2005 0.00
อื่นๆ 5 0.1956 0.00
เสลา 4 0.2903 0.00
ส้มโอ 3 0.1365 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.4012 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา (4,250 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
17.30
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th