ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ พื้นที่บริการรับฝากรถยนต์ฝั่งตรงข้ามตลาดชิคาด้า
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : พื้นที่บริการรับฝากรถยนต์ฝั่งตรงข้ามตลาดชิคาด้า
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-03-22
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อื่นๆ 10 12.9101 0.00
ข่อย 9 7.2939 0.00
มะขามเทศ 3 21.1831 0.00
จามจุรี 2 17.0501 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 2.6529 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา (3,744 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
61.09
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th