ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะห้วยม่วง
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะห้วยม่วง
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-03-12
  สถานที่ปลูก : หมู่ ชุมชนวังแดง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุบลราชธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อินทนิล 4 7.0704 0.00
ปีบ 3 4.9839 0.00
จามจุรี 3 101.4168 0.00
หูกระจง 2 2.3018 0.00
ราชพฤกษ์ 2 3.0687 0.00
มะขาม 2 2.5994 0.00
ทองกวาว 2 3.4331 0.00
แคนา 2 3.1032 0.00
กระถินณรงค์ 2 3.0893 0.00
ยางนา 2 5.1601 0.00
ปาล์มหางกระรอก 1 1.4458 0.00
ปาล์มพัด 1 51.9245 0.00
ไทรเกาหลี 1 1.4458 0.00
ประดู่ 1 3.4122 0.00
พญาสัตบรรณ 1 2.4345 0.00
หูกวาง 1 4.2548 0.00
สัก 1 0.3534 0.00
โพธิ์ 1 2.4345 0.00
นนทรี 1 1.2791 0.00
สุพรรณิการ์ 1 1.6228 0.00
ไทร 1 2.9026 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.7152 0.00
มะม่วง 1 0.4653 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
67 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา (107,212 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
210.92
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th