ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะหนองบัว
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะหนองบัว
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-03-19
  สถานที่ปลูก : หมู่ วัดพระธาตุหนองบัว ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุบลราชธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มหางกระรอก 134 120.7722 0.00
ปาล์มระย้าเขียว 112 158.6293 0.00
มะพร้าว 110 83.2265 0.00
สนทะเล 82 42.4807 0.00
ราชพฤกษ์ 82 74.3602 0.00
พญาสัตบรรณ 76 228.0125 0.00
หมาก,หมากเหลือง 41 7.1258 0.00
จามจุรี 41 133.9711 0.00
ไทร 32 67.8496 0.00
กันเกรา 25 46.8858 0.00
ยางนา 22 36.9824 0.00
อินทนิล 21 62.5009 0.00
แคนา 20 24.5390 0.00
ลีลาวดี 16 26.2552 0.00
ทองกวาว 12 20.2858 0.00
สุพรรณิการ์ 4 5.4053 0.00
พะยอม 4 5.1988 0.00
ประดู่ 4 14.1899 0.00
หว้า 4 6.2992 0.00
นนทรี 4 9.0508 0.00
กระถินณรงค์ 4 8.5827 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 4 5.5013 0.00
โพธิ์ 4 71.7444 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 1.9942 0.00
หูกระจง 2 4.9105 0.00
มะขามป้อม 2 2.2556 0.00
จำปี 2 2.5994 0.00
หูกวาง 2 4.5254 0.00
สะเดา 2 13.2151 0.00
มะม่วง 2 2.3904 0.00
จิกน้ำ 1 1.6228 0.00
กระโดน 1 1.2791 0.00
หมากเขียว 1 0.9766 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
37 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา (59,669 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1,295.62
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th