ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
  หน่วยงาน : เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-03-26
  สถานที่ปลูก : หมู่ ในเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร อุบลราชธานี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 18 96.3249 0.00
ลีลาวดี 14 43.4848 0.00
สน 13 49.6624 0.00
ราชพฤกษ์ 10 22.9507 0.00
นนทรี 10 74.7666 0.00
พญาสัตบรรณ 10 28.3679 0.00
อโศก 9 47.9747 0.00
ปีบ 8 18.7005 0.00
ประดู่ 8 27.2348 0.00
ทองกวาว 6 21.3375 0.00
สนทะเล 4 12.8566 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 3 7.2249 0.00
เหลืองปรีดียาธร 3 5.9042 0.00
สำโรง 3 48.3901 0.00
ตะโก 3 4.4312 0.00
โพธิ์ 3 83.4851 0.00
ตะแบก 3 5.7094 0.00
ปาล์มพัด 2 1.7991 0.00
กันเกรา 2 1.7991 0.00
มะขาม 2 7.5233 0.00
หูกระจง 2 6.1554 0.00
ไทร 2 16.2079 0.00
หว้า 2 5.8051 0.00
มะขามป้อม 1 1.0926 0.00
โกสน 1 8.9941 0.00
พะยอม 1 5.1914 0.00
มะขามเทศ 1 0.9766 0.00
ไทรยอดทอง 1 1.6228 0.00
ขี้เหล็ก 1 0.9766 0.00
ลำดวน 1 0.7152 0.00
หมากเขียว 1 0.1762 0.00
ปาล์มหางกระรอก 1 0.9766 0.00
มะพร้าว 1 0.1762 0.00
หูกวาง 1 19.7604 0.00
กระดังงา 1 8.0674 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
24 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา (39,881 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
686.82
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th