ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดวังยางวนาราม
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลช่องลม
  ชื่อโครงการ : วัดวังยางวนาราม
  วันที่ปลูก : 2000-01-01
  วันที่สำรวจ : 2021-04-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่ที่ 5 ตำบล ช่องลม อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ช่องลม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ขี้เหล็ก 16 12.7103 0.00
มะม่วง 12 3.8034 0.00
ราชพฤกษ์ 11 3.1920 0.00
สะเดา 9 3.5142 0.00
ยูคาลิปตัส 7 17.0906 0.00
ดู่ 7 6.4942 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 6 1.8770 0.00
กัลปพฤกษ์ 5 0.4294 0.00
สัก 5 0.7861 0.00
โพธิ์ 5 11.2091 0.00
เลี่ยน 4 0.8923 0.00
สน 3 0.1117 0.00
หูกระจง 3 0.0729 0.00
ปาล์มขวด 2 0.2008 0.00
กระทุ่มนา 2 0.2765 0.00
ไทร 2 0.2785 0.00
กระถินณรงค์ 2 2.4745 0.00
โปรงแดง 2 2.4908 0.00
มะยม 2 0.2643 0.00
พิกุล 2 0.0438 0.00
กระถิน 2 0.1101 0.00
ข่อย 1 0.0335 0.00
เหลืองปรีดียาธร 1 0.4119 0.00
หว้า 1 0.4497 0.00
จามจุรี 1 6.0218 0.00
ขี้อ้าย 1 0.1988 0.00
มะคังแดง 1 0.2192 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 0.0258 0.00
พะยูง 1 0.0571 0.00
ปีบทอง 1 1.0201 0.00
มะเม่าขน 1 0.0400 0.00
คาง 1 0.5105 0.00
แครกฟ้า 1 0.8950 0.00
แคยอดดำ 1 0.0502 0.00
นนทรี 1 4.8292 0.00
เต็ง 1 0.0029 0.00
มะขามเทศ 1 2.1620 0.00
มะกรูด 1 0.0286 0.00
สร้อยระย้า 1 0.8029 0.00
มะขามป้อม 1 0.0528 0.00
สำโรง 1 0.0329 0.00
สาละ 1 0.1098 0.00
ประดู่ 1 0.9148 0.00
รัง 1 0.0423 0.00
กระท่อม 1 0.0926 0.00
ตะขบป่า 1 0.0315 0.00
ขนุน 1 0.0036 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา (15,700 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
87.36
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th