ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ วัดไหล่หินหลวง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลไหล่หิน ลำปาง
  ชื่อโครงการ : วัดไหล่หินหลวง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 1921-10-17
  วันที่สำรวจ : 2021-04-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ 2 ตำบล ไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ไหล่หิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 73 1,683.5253 0.00
สัก 47 38.2908 849,520.00
อื่นๆ 44 83.6127 0.00
มะขาม 17 188.4832 0.00
มะม่วง 14 26.0789 0.00
ขี้เหล็ก 13 28.1493 0.00
ข่อย 13 64.7287 0.00
แดง 10 26.3118 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 10 13.7682 0.00
โพธิ์ 8 164.0575 0.00
ราชพฤกษ์ 8 12.5384 0.00
จามจุรี 6 165.1270 0.00
มะกอกป่า 6 23.2753 0.00
ประดู่ 5 6.1514 0.00
ลีลาวดี 5 19.7789 0.00
ขะจาว 4 13.5163 0.00
สะเดา 4 3.8670 0.00
ตาล,ตาลโตนด 4 17.5896 0.00
ตะโก 4 14.7477 0.00
ปีบ 2 2.5273 0.00
พญาสัตบรรณ 2 1.1395 0.00
กระซิก 2 1.3356 0.00
เหลืองอินเดีย 2 1.0446 0.00
ดอกแก้ว 2 2.4166 0.00
บ๊วย 2 15.0947 0.00
ค้อ 1 4.3742 0.00
มะเกลือ 1 7.4254 0.00
มะตูม 1 2.3459 0.00
กำจัดต้น 1 3.4122 0.00
นนทรี 1 3.3594 0.00
กระถิน 1 0.5566 0.00
ปันแถ 1 5.8680 0.00
ข่าป่า 1 1.2153 0.00
แคนา 1 0.4947 0.00
ลาน 1 4.5565 0.00
กระบก 1 1.0338 0.00
มะพร้าว 1 1.1227 0.00
ขนุน 1 2.8056 0.00
บุนนาค 1 11.6814 0.00
มะกรูด 1 2.4345 0.00
ลำไย 1 2.0079 0.00
ส้มเช้ง 1 7.3471 0.00
หมัน 1 1.0926 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
30 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา (49,524 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
2,680.29
มูลค่าไม้เศรษกิจ
849,520.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th