ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
  หน่วยงาน : อบต.สะพานไม้แก่น
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-05-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ 6 ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล สะพานไม้แก่น
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กระดังงาสงขลา 1 0.2261 0.00
กระถินเทพา 1 0.0606 0.00
กระถินณรงค์ 1 0.0607 0.00
หว้าดง 1 0.0608 0.00
ตะเคียนหิน 1 0.0608 0.00
มะฮอกกานี 1 0.0608 0.00
เสม็ดแดง 1 0.0608 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
30 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา (48,463 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.59
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th