ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสร้างก่อ
  ชื่อโครงการ : บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2021-05-21
  วันที่สำรวจ : 2021-05-21
  สถานที่ปลูก : หมู่ 9 ตำบล สร้างก่อ อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล สร้างก่อ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 38 47.1226 0.00
ประดู่ 26 35.4390 0.00
ทองกวาว 21 104.7578 0.00
ปาล์มขวด 19 41.1009 0.00
ปีบ 7 16.3701 0.00
อินทนิล 6 21.5810 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 4 22.1206 0.00
ส้มกบ 3 2.1779 0.00
มะกอกป่า 2 2.1297 0.00
ลีลาวดี 2 2.2202 0.00
พุทรา 2 1.4378 0.00
มะขาม 2 2.2282 0.00
มะค่าโมง 1 3.6826 0.00
ข่อย 1 3.7937 0.00
มะม่วง 1 1.1388 0.00
สน 1 0.7152 0.00
จามจุรี 1 18.4934 0.00
ขี้เหล็ก 1 1.7340 0.00
สัก 1 0.1636 0.00
มะขามป้อม 1 10.8095 0.00
พะยูง 1 2.1736 0.00
พิกุล 1 1.4458 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา (9,551 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
342.84
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th