ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนสร้างก่อ-ผักกาดย่า
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสร้างก่อ
  ชื่อโครงการ : ถนนสร้างก่อ-ผักกาดย่า
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2021-05-24
  วันที่สำรวจ : 2021-05-24
  สถานที่ปลูก : หมู่ 9 ตำบล สร้างก่อ อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล สร้างก่อ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
อินทนิล 117 255.1819 0.00
ราชพฤกษ์ 92 108.8477 0.00
สะเดา 41 83.6061 0.00
ทองกวาว 28 51.1479 0.00
ขี้เหล็ก 28 50.6060 0.00
สัก 6 1.6834 16,200.00
มะค่า 5 15.8717 0.00
มะขาม 3 1.3738 0.00
ไทร 2 8.1399 0.00
เหลืองปรีดียาธร 2 0.8627 0.00
ประดู่ 1 0.7394 0.00
มะยม 1 0.3998 0.00
แคนา 1 1.1840 0.00
ข่อย 1 1.1840 0.00
พญาสัตบรรณ 1 8.9941 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 4.0788 0.00
รัง 1 0.7641 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
18 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา (29,932 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
594.67
มูลค่าไม้เศรษกิจ
16,200.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th